head

side

 

  
   Реклама при нас

Сайта и форума на Съюза на Енолозите в България са едни от най-посещаваните сайтове в българското интернет пространство от хора интересуващи се от вино и пряко свързани с винарския сектор.

Ние можем да Ви предложим гъвкави схеми за реклама, както на сайта, така и на форума. Можем да направим всякакви форми на реклама като присъствие на фирменото ви лого или друга информация на тези интернет страници.

За да обсъдим възможностите се свържете с нас:
email: seb@wineforum-bg.net
тел. 0886475577
Станимир Стоянов

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна на 08-01-2009, всички права запазени!  Webmaster