head

side

 

  
   Насоки за работа

за дейността на Съюза на Енолозите в България
за периода юни 2008 - юни 2009 г.

I. Организационна дейност
1. Подобряване на връзките на УС с регионалните и фирмени дружества и активизиране на дейността по места.
2. Подобряване на връзките на СЕБ с други организации и структури, представящи винарския бранш.
3. Актуализиране на членската маса по дружества и издаване на членски карти.
4. Създаване на електронна поща на СЕБ за оптимизиране на комуникациите.
II. Дейност насочена към професионалното усъвършенстване на членовете на СЕБ
1. Организация и провеждане на семинари, насочени към методология на дегустацията и утвърждаване на терминологичен речник на дегустатора.
2. Организация и провеждане на ежегодни дегустации и характеристика на вина от последна реколта.
3. Провеждане на дегустации на вина по региони, организирани от местните дружества, съвместно с УС.
4. Организация и провеждане на дегустации на високоалкохолни напитки.
5. Разработване на регламент, организиране и провеждане на Национален конкурс на спиртни напитки.
III. Дейност насочена към издигане авторитета на СЕБ и популяризиране на културата на виното у нас.
1. Участие при обсъждане на нормативни документи касаещи работата във винарския бранш.
2. Осъществяване на връзки със сродни винарски организации от други страни.
3. Създаване на Web - страница на СЕБ.
4. Организиране на курсове по органолептичен анализ и тематични дегустации за журналисти и любители.
5. Участие на енолози - съюзни членове в дегустационните комисии при конкурсите за домашни вина.

 

Последна промяна на 08-01-2009, всички права запазени!  Webmaster